Ontstaan van de e-mail

Een email is eigenlijk digitaal, elektronisch postverkeer. Met een e-mail kan zowel het losse bericht als het gehele systeem worden aangeduid. De e-mail ontstond in eerste instantie als methode om tekst te versturen. Inmiddels is het al zo ver ontwikkeld dat er ook informatie mee kan worden gestuurd. Dit gebeurt via de bijlage. Denk bijvoorbeeld maar eens aan foto’s of documenten meesturen. Een andere functie is bijvoorbeeld Email klantenservice uitbesteden. Tegenwoordig wordt het gebruik van e mail al bijna als ouderwets beschouwd. Toch wordt het nog enorm veel gebruikt op dagelijkse basis, zeker bij bedrijven en scholen.

Geschiedenis van de e-mail

Voor het ontstaan van de e mail waren er andere vormen van postverkeer. Voorbeelden hiervan zijn de normale brieven, het telegram, de telex en de telefax. Nederland had ook nog een eigen specifieke manier van informatie doorsturen. Dit was de Memocom 400, dit apparaat is nooit echt een succes geworden. De eerste e-mail die ooit werd verzonden was in 1971 door Ray Tomlinson. In 1982 werd het mogelijk om ook bijlagen mee te sturen. Toen het internet steeds populairder werd groeide het mailverkeer ook steeds meer. Rond 1995 werd het gebruik van e-mail populair bij het grote publiek. Tegenwoordig wordt email ook gebruik voor bijvoorbeeld Email klantenservice uitbesteden.

Etymologie van e-mail

De term mail is oorspronkelijk Engels. Het is afgeleid van het woord voor reistas en dit hangt samen met het oud Franse woord male. Male betekent portemonnee. Via de brieventas heeft de term zich verder ontwikkelt. Uiteindelijk kwam de betekenis in 1654 uit op de drager van poststukken. Na verdere ontwikkeling ontstond het woord mail. De Oxford dictionary, dit is het Engelse woordenboek, kwam met de toevoeging van het e-voorvoegsel. En de uiteindelijke betekenis van het woord e-mail werd als volgt ‘het gebruik van elektronische dataverzending, vooral via internet’. Internationaal is het woord e-mail het meest gebruikt, in Nederland is de spelling e-mail met een tussenstreepje.